learn English for professionals for business meetings

Dette er et tilpasset privatkurs for alle som ønsker å forbedre og praktisere kommunikasjonsferdighetene sine på engelsk. Enten du er student og forbereder deg på en karriere i næringslivet eller allerede er i arbeid, kan vi skreddersy kurset til nettopp dine behov. Jobb med forhandlingsferdighetene dine, øk ordforrådet innen forretningsspråk og lær nyttige fraser. Øv på å svare på telefoner og skrive e-poster og referater. Vi kan spille rollespill der du lærer opp en ansatt eller snakker med en kunde. Med kurset i forretningsengelsk kan du få tryggheten du trenger i kommunikasjonen din, slik at du kan ha fullt fokus på jobben. English Compass tilbyr også redigering og korrekturlesing av alle skriftlige og muntlige tekster. Du får tekstene tilbake i løpet av kort tid. Redigering kan for eksempel innebære korrektur av e-poster eller at vi lytter til muntlige presentasjoner.


  • Grunnleggende forretningsengelsk
  • Forhandling og markedsføring

Ta en gratis prøvetime