English proofreading and editing for norwegians in less then 24 hours

Vær trygg når du sender e-poster, holder presentasjoner eller skriver rapporter på engelsk. English Compass tar imot skriftlige tekster for redigering og/eller korrekturlesing, og du får alltid teksten tilbake i løpet av 24 timer. Prisen avhenger av lengden på teksten og hvor lang tid arbeidet tar.

Kontakt oss for et pristilbud.